<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva må du tenke på når bedriften vokser? Mange bedrifter vokser fort, og sliter med å finansiere fremgangen fordi de har dårlig likviditet. Finnes det noen gode råd når det kommer til bærekraftig vekst?

Kontrollert vekst krever god likviditet

Bedrifter som vokser får som regel to utfordringer kjapt: den første er lønnskostnader, og den andre er økte varekostnader. En tredje utfordring melder seg også som regel kjapt: nemlig investering i nytt produksjonsutstyr for å øke kapasiteten – dette vil naturligvis være en kostnad som påvirker likviditeten negativt.

Når bedriften vokser må du også ansette flere personer for å forberede deg på økt arbeidsmengde, som igjen betyr at må du betale mer lønn før du faktisk tjener mer penger. Det koster å posisjonere seg for vekst.

I tillegg må du øke varelageret for å tilfredsstille den økte etterspørselen, og da må du bruke penger som du sannsynligvis ikke har tjent enda.

Les også: Komplett guide til bedre likviditet

Ikke god nok likviditet til å vokse?

Du trenger enkelt og greit ekstern finansiering. Det kan du få i form av ny egenkapital eller gjennom en finansieringsløsning, enten hos en bank eller et factoringselskap. I veksttilfeller er ofte factoring det beste alternativet.

Det positive ved å benytte et factoringselskap er at kundene betaler kjappere enn om du selv sender ut fakturaene. Dette kommer av ren betalingspsykologi: Hvis en bedrift har to regninger på 10.000,-, den ene fra et factoringselskap og den andre fra en vanlig bedrift, som vi i dette tilfellet kaller Bedrift AS, vil nesten alltid factoringselskapet betales først. Dette er fordi de vet at factoringselskap er profesjonelle på oppfølging. Factoringselskapet vil kreve forsinkelsesrenter når forfallsdato er passert – det er jobben deres. Mens Bedrift AS kommer sannsynligvis til å være «snillere» med dem, og dette vet kundene.  

Er du interessert i å lese mer om hvordan factoring kan tilrettelegge for vekst gjennom bedre likviditet? Last ned et intervju vi har laget med en av våre kunder, Rufo AS. 

Faktorer som hjelper med å sikre kontrollert vekst

Det er viktig å ha gode interne rutiner. Det er ofte disse rutinene utgjør en stor forskjell. Gi korte betalingsfrister, og vær kjapp med utsendinger av fakturaer.

En annen viktig faktor for å ha kontroll over bedriftens vekst er å avstemme regnskapene hyppig. På denne måten har du kontroll over nøkkeltall, og kan lettere planlegge for vekst ut ifra tall du er sikre på. Mange bedrifter avstemmer regnskapene for sjelden, og mister dermed oversikten de kunne hatt.

Hvis bedriften har varelager bør det telles månedlig, minst annenhver måned. Varelageret har en tendens til å bli lite ivaretatt, og er i alt for mange bedrifter venstrehåndsarbeid. Varelager blir normalt telt opp en gang i året, dette er for sjelden om du skal vokse kontrollert. Kalkylene til bedriften vil være feil fordi de ikke blir korrigert kontinuerlig.

Bedrifter som selger varer må ha varer på varelageret for å kunne selge dem, og produksjonsselskaper må ha deler på delelageret for å kunne produserer varer. Det er ofte at man binder opp store verdier på disse lagrene. Derfor er det viktig at du er oppdatert på lagrene og styrer dem skikkelig. Hvilke verdier ligger der egentlig, og hvor mye likviditet bindes opp her? Dette er spørsmål du må kunne svare på.

Les også: 6 tegn på at bedriften sliter med dårlig likviditet

SG Finans har mange kunder i SMB-sjiktet – vi vet hvor mye som må gjøres, og at ting kan gå i glemmeboka. Derfor har vi laget en video med tips til å forbedre forretningsdriften:Sikre bærekraftig vekst

Det er viktig å kunne se litt fremover. Hvis bedriften har gode styringssystemer og rutiner for å fange data og lage strukturerte prognoser, vil dette hjelpe betraktelig.

Det går for eksempel an å simulere fremtiden hvis du må kjøpe inn varer for tre millioner til varelageret, og de må ligge litt for lenge. Hva skjer da? Hva om kundene betaler for sent, eller hva om du ikke får ut fakturaen i tide? Dette er problemstillinger du kan simulere i forkant av at det faktisk skjer, og på denne måten kan du unngå sure tap, samtidig som du vokser.

Slik som du trenger GPS i en bil for å vite hvor du er på vei, trenger du en puls på hvor bedriften styrer hen. Prognoseverktøy er viktige hjelpemidler her. Sticos Likviditet er ett eksempel på et prognoseverktøy for likviditet som gjør at du kan forutse i større grad hvor mye du tåler å vokse.

SPRING – en tjeneste som gir små bedrifter tilgang på likviditet, enkelt og raskt.

Kategorier: likviditet, vekst

Del artikkelen på sosiale medier: