<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det finnes flere måter å forbedre og effektivisere økonomifunksjonen i bedriften din, og som bidrar til besparelser og bedre likviditet. Factoring er et av svarene, men tjenesten kan av noen bli møtt med skepsis. Vi har tatt en titt på hvorfor factoring kan hjelpe og på utfordringene mange tenker factoring medfører.

Finansiering av bedriften

Factoring er en god tjeneste for bedrifter i vekst. Det gjør at de har råd til å vokse. For å vokse er det essensielt med god likviditet; man må ha nok penger i kassen til å betale de økende kostnadene.

Så, hvor kommer factoring inn? Jo, når bedriften din strekker seg for å vokse, og ikke har betalingsevnen til det, vil en factoringtjeneste hjelpe deg med å finansiere kundefordringene, og ofte med en finansieringsgrad på 80-90%. Dette betyr at bedriften din har råd til å ekspandere fordi likviditeten løpende tilpasses det økte aktivitetsnivået.

Les også: Derfor valgte vi factoring

SG Finans har mange kunder i SMB-sjiktet – vi vet hvor mye som må gjøres, og at ting kan gå i glemmeboka. Derfor har vi laget en video med tips til å forbedre forretningsdriften:
 

Mer enn bare finansiering

Det hender at factoring blir møtt med skepsis, og dette er ofte fordi bedrifter er redde for at selve økonomifunksjonen skal bli outsourcet, altså at en annen bedrift skal ta over administrasjonsarbeidet. Da kan det være betryggende å se på hva factoringselskapet faktisk gjør.

Et factoringselskap hjelper som sagt først og fremst en bedrift med finansiering av kundefordringer. I tillegg kan det også hjelpe med administrative oppgaver, som for eksempel fakturahåndtering, purringer og registrering av innbetaling fra kunder. Dette er ikke en trussel mot arbeidsplassene i bedriften, men heller en måte å frigjøre ressurser på, slik at økonomifunksjonen vil kunne være mer effektiv.

Ikke bare en kostnad

Som du ser, er factoring mer enn bare en finansieringstjeneste; et factoringselskap vil også kunne bidra med administrasjonstjenester. Koster det penger? Ja, det gjør det. Men det vil også være en besparelse. Ved å la factoringselskapet ta noe av administrasjonen frigjøres ressurser internt som kan brukes både mer effektivt og på de riktige stedene, som igjen vil kunne bidra til både kostnadsbesparelser og økte inntekter.

Factoringselskapet vil dessuten kunne følge opp utestående fordringer og utføre kredittvurderinger av nye kunder for bedriften din. Dette er to områder hvor det er mulig å gjøre besparelser ved å la factoringselskapet ta seg av jobben. De fleste som får en purring fra et factoringselskap betaler som oftest omgående, mens det kanskje er lettere å utsette betalingen om det «bare» er et vanlig firma som står på fakturaen.

Les også: Hvordan spare penger med factoring?

Tilpasset aktivitetsnivået i bedriften

Dessuten er det ikke alle bedrifter som har administrasjonsarbeidere tilgjengelig, og på den måten kan factoringtjenesten også fungere som ekstra arbeidskapasitet. Vi ser dette spesielt i selskaper med sesongvariasjoner og sterk vekst; de slipper å ta den faste kostnaden med å ansette personer på permanent basis. Factoringtjenesten er en variabel kostnad som enkelt tilpasses selskapets aktivitetsnivå.

New Call-to-action

Kategorier: likviditet, Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: