<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

For mange bedrifter kan det å vente på betalinger fra kunder være en hard økonomisk påkjenning. Med factoring får bedriften en jevn strøm med kapital, og det kan forbedre likviditeten og vekstpotensialet i bedriften betraktelig.

God likviditet er en forutsetning for vekst

Bedrifter som opplever finansiell stabilitet har et godt utgangspunkt for å skape nye jobber og videre vekst. Men god likviditet forutsetter jevn kontantstrøm, og kunder som betaler til rett tid. Manglende betalinger er dessverre et problem for mange bedrifter. Det kan resultere i tapte inntekter og i verste fall konkurser.

Gjennom factoring får du forskuttert inntil 90 prosent av verdien på dine fakturaer. Beløpet blir tilgjengelig automatisk, men du bestemmer selv hvor mye finansiering du har behov for. Det gjør at du får penger på bok, noe som gir deg handlefrihet.

Les også: Komplett guide til bedre likviditet

Hva er egentlig factoring og hvordan kan det bidra til å påvirke bedriftens likviditet? Sjekk ut videoen under for å få svaret:

Koster ikke dette penger?

I likhet med alle andre tjenester koster factoring penger. Når det er sagt, er kostnadene i forbindelse med factoring sammenlignbare med kostnadene for alternative finansieringskilder.

Fordelen med factoring er at det kan fjerne flere utfordringer som norske selskap sliter med i dag. For eksempel kan fakturaadministrasjon være en svært krevende oppgave, og det er ikke alle som har tilstrekkelig med kunnskap og ressurser til å gjøre dette arbeidet på en lønnsom måte.

Vi står for god og profesjonell oppfølging av kunder og faktura – vi hjelper deg rett og slett med å redusere kredittiden. Dermed kan du bruke tiden på kjerneoppgaver som er essensielle for driften, og samtidig være trygg på at fordringene blir fulgt opp på en god måte. Det gir reduserte kostnader, og følgelig sparer du penger totalt sett.

Verdien av en factoring-løsning vurderer vi i samråd med deg før vi inngår et samarbeid. Vi setter oss grundig inn i hvordan selskapet ditt fungerer, slik at vi kan sette opp en nøyaktig priskalkyle, hvor vi blant annet tar hensyn til volum, kriterier og servicenivå. På bakgrunn av dette beregner vi hva løsningen vil koste deg som kunde.

Samtidig gjør vi selvfølgelig en lønnsomhetsberegning hvor vi beregner årlige potensielle besparelser og økte inntekter - og sammenligner med totalkostnaden for factoring. Dermed kan du være trygg på at samarbeidet vil være fruktbart.

New Call-to-action

Kategorier: likviditet, Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: