<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det koster å vokse. Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) er typiske vekstbedrifter som møter økonomiske utfordringer i forbindelse med at virksomheten ekspanderer. Da gjelder det å vite hvilke grep man kan ta for å finansiere veksten på en fornuftig måte.

Rask vekst fører til binding av arbeidskapitalen, eksempelvis i økte kundefordringer og kapitalbinding i varelager, før pengene kommer inn fra kundene. Den typiske SMB-aktøren har få ansatte og en ledelse som har hendene fulle med operative gjøremål, det går dessverre ofte ut over den finansielle styringen.

Flere norske bedrifter gikk konkurs i første halvår av 2018 enn samme tid året før. Tall fra Brønnøysundregistrene viser en økning på 291 konkurser (12,36 %) sammenlignet med januar-juni 2017. Statistikken viser at hele 70 prosent av virksomhetene i SMB-markedet stenger dørene etter bare fem års drift. I svært mange tilfeller er det dårlig likviditet som feller bedriftene.

Finn de gode løsningene

– Det er viktig å sørge for finansieringsløsninger som gir forsvarlig likviditet – til enhver tid. Svikter likviditeten, smuldrer ofte de underliggende verdiene fort opp. Valg av riktig finansstrategi kan være avgjørende for bedriftens liv og utvikling, sier Lars Even Eilertsen i SG Finans.

Hvilke finansieringsløsninger finnes og hvilke passer best for din bedrift?

Egenkapitalfinansiering

Egenkapitalfinansiering er den mest vanlige formen for finansiering av oppstartsbedrifter. Dette er en smart måte for selskapet å få inn vekstfinansiering siden bedriften ikke må betale renter eller avdrag. Derfor er denne finansieringsformen spesielt godt egnet til relativt unge selskaper.

– Ulempen for eksisterende eiere er utvanning i forbindelse med utvidelse av egenkapitalen. Det er ofte vanskelig å verdsette en ikke-børsnotert bedrift og eksisterende eiere risikerer derfor å gi bort for mye av selskapet for å få inn frisk kapital, sier Eilertsen

Nye aksjonærer betyr også at det er nye stemmer som skal hensyntas i forhold til selskapets strategiske retning.

Gjeldsfinansiering

Nedbetalingslån og kassekreditt fra bedriftens bankforbindelse er et annet alternativ for å finansiere vekst. Et nedbetalingslån betales tilbake med renter og avdrag hver måned i en avtalt periode. Dette er en relativt forutsigbar og enkel form for finansiering.

– Den største ulempen med å låne i banken er tiden og kompleksiteten knyttet til å søke og motta finansiering. I tillegg må låntaker pantsette eiendelene og ofte stille personlig kausjon som sikkerhet, sier Eilertsen.

Kassekreditt

Kassekreditt kan være en god løsning for å dekke opp perioder der driften genererer underskudd på likviditeten.

– Du betaler renter for den kreditten du har benyttet deg av, sammen med en provisjon av innvilget kredittramme. I enkelte tilfeller øker banken renten i forhold til hvor mye du benytter av kreditten, forteller Eilertsen.

Et alternativ til kassekreditt kan være midlertidig kassekreditt. Dette kan bli en dyr finansieringsform, særlig hvis kredittbehovet er mer langsiktig enn kun for å dekke kortsiktige likviditetsbehov.

Leasing

I mange tilfeller gir det større fleksibilitet å la andre eie eiendeler i stedet for å finansiere dem med tradisjonelle lån eller egenkapital. Da kan det være en god løsning å finansiere driftsmidlene gjennom leasing.

– Den største fordelen med leasing er at leaset utstyr ikke belaster bedriftens balanse. Kostnaden i leasingperioden er forutsigbar og du slipper å bekymre deg for salg når tiden er inne for fornyelse.

Bedriften er imidlertid forpliktet til å stå i leasingperioden. Det fjerner fleksibilitet og når leasingperioden er over er det en risiko for kostnader knyttet til slitasje på eiendelene.

Factoring

Finansiering via factoring innebærer at et finansieringsselskap forskutterer hovedstolen av fakturaverdien. Med andre ord belåner du fakturaene med inntil 90 prosent av fakturabeløpet. Det betyr at du får pengene på konto umiddelbart etter utfakturering, tilnærmet samme effekt som du skulle solgt varene med kontant oppgjør. Så fort kunden har betalt mottar du restoppgjøret fra finansieringsselskapet. Når du overlater innkrevingen av fakturaer til en profesjonell aktør reduserer du eventuelle tap på krav, effektiv kredittid og kostnader knyttet til fakturaadministrasjon. 

Unngå problemer - i tide

Om bedriften ikke har tilstrekkelig egenkapital, eller kapitalgrunnlag nok, til å få innvilget banklån eller kassekreditt, kan du lett ende opp med å betale unødvendig mye i form av gebyrer og strafferenter. Klarer du ikke å betale leverandørene dine i tide, løper det på høye forsinkelsesrenter og purregebyrer, eventuelt kan driften bli begrenset av leveringsrestriksjoner. Overtrekk på kassekreditt koster deg også dyrt i form av overtrekksprovisjoner, og du klarer kanskje ikke betale merverdiavgift, arbeidsgiveravgift eller skattetrekk i tide. Det gjelder å unngå å havne i dette uføret.

– Det finnes fornuftige løsninger. Har du oversikt over kontantstrømmen kan du forutse problemene før de vokser deg over hodet og mens det ennå er tid til å inngå gode finansieringsavtaler, avslutter Eilertsen.

SPRING – en tjeneste som gir små bedrifter tilgang på likviditet, enkelt og raskt.

Kategorier: Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: