<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvert år gjør vi en tilfredshetsundersøkelse blant kundene våre. Dette gjør vi for å forsikre oss om at vi går riktig vei, og at kundene våre er tilfredse med jobben vi gjør.

Også i år er vi stolte over å kunne si at pilene peker oppover. I dette innlegget vil vi se spesifikt på kundetilfredsheten blant transportkundene våre.

SG Finans er en trygg og solid samarbeidspartner

88 prosent av transportkundene våre sier at vi er en ideell finansieringspartner for leasing.

På spørsmål om hvordan det er å være kunde hos SG Finans, svarte hele 94 prosent at de synes det er enkelt å være kunde hos oss.

94 prosent av kundene våre i transportbransjen opplever også SG Finans som en trygg og solid samarbeidspartner.

I kundeundersøkelsen spurte vi om SG Finans’ omdømme, og om kundenes anbefalingsvilje. 91 prosent av transportkundene opplever at SG Finans har et godt omdømme. Vi scorer nesten like høyt på anbefalingsvilje blant kundene våre; 90 prosent vil anbefale finansiering fra SG Finans til andre.

Da vi spurte om hvordan kundene så på forholdet til oss, svarte 92 prosent av transportkundene at de er fornøyd med kundeforholdet til SG Finans.

Hvordan fungerer leasing hos SG Finans?

Leasing er finansiering av kjøretøy, maskiner og utstyr for næringsliv og offentlig sektor. SG Finans betaler lastebilens kjøpspris til leverandør og blir eier av lastebilen.

Det er du som kunde, altså bedriften din, som disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom til SG Finans. Leien betales vanligvis fra tre til sju år, avhengig av type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Leasingkalkulatoren

Første steg for å sjekke om leasing er noe for deg og din bedrift, er å legge inn nøkkeltall i leasingkalkulatoren vår. Den gir deg en kjapp og god oversikt over kostnadsbildet hvis du leaser utstyr via SG Finans.

New call-to-action 

Kategorier: Leasing

Del artikkelen på sosiale medier: