<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Factoring er ikke bare en tjeneste som kan gi deg høyere likviditet, men kan også hjelpe bedriften å spare penger og frigjøre interne ressurser. 

80 prosent finansieringsgrad på kundefordringer 

Factoring er en finansiell og administrativ tjeneste som finansierer et selskaps kundefordringer. I praksis betyr det at fakturaverdien eller kundefordringene blir forskuttert, hvilket frigjør kapital som ellers ville være bundet opp frem til kunden betaler.

Vi gir i gjennomsnitt 80 prosent finansieringsgrad på dine kundefordringer. Ettersom forskutteringen skjer på dagen, frigjør det midler og sørger for at du får handlingsfrihet gjennom en forutsigbar kontantstrøm. I tillegg følger vi opp kunder og fordringer. Ikke bare frigjør det tid som du kan bruke på viktige kjerneoppgaver, men det fører også til reduserte rentekostnader og lavere tap på fordringer.

Dette gir som regel en god økonomisk effekt for driften. Som du ser er factoring ikke bare en enkel innsprøyting av midler, men et virkemiddel du kan bruke for å gjøre økonomifunksjonen mer effektiv og skape positive ringvirkninger for hele organisasjonen.

Bedre likviditet

Når du benytter deg av factoring vil vi øke likviditeten gjennom å øke omløpshastigheten på kundefordringene, og i tillegg forskutterer vi (vår finansielle tjeneste) betaling fra kundene. La oss si at du i dag fakturerer dine kunder for 100.000 kroner. Dagen etter fakturering vil du ha 80.000 kroner tilgjengelig på konto, som bidrar til bedre likviditet, eller handlefrihet om du vil. Resterende 20.000 kroner blir tilgjengelig på konto etter hvert som kundene betaler.

Hvordan spare penger med factoring?

I tillegg til forskuttering tilbyr vi også administrative tjenester. Disse bidrar til reduserte kostnader og økte inntekter i form av reduserte rentekostnader, økte forsinkelsesrenter, redusert intern tidsbruk, reduserte tap på krav og reduserte kostnader innen kredittvurdering og -overvåkning.

Nøyaktig hvor stor besparelsen vil være er et omfattende regnestykke som avhenger av faktorer som er unike for nettopp din bedrift. Men av erfaring ser vi at kundene våre kutter kostnadene betraktelig gjennom våre tjenester. 

Rådgivning etter behov

Nå er eksemplet ovenfor bare et eksempel; hva du sparer vil selvsagt være individuelt. Hvis du er usikker på hvilken effekt factoring kan ha for deg og din organisasjon, er vi behjelpelige med å beregne lønnsomheten av et samarbeid. Trykk på knappen nederst i dette blogginnlegget, og vi tar kontakt med deg. 

Vi kan gi deg en fullstendig lønnsomhetsmodell som forteller hvor mye du kan spare og hvilken likviditetseffekt og hvilke ringvirkninger tjenesten vil gi deg. Altså kan du være sikker på at factoring vil være lønnsomt allerede før du begynner å bruke tjenesten.

New Call-to-action

Kategorier: Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: