<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er blockfactoring? Hvilke bedrifter passer det best for? Og hvordan fungerer denne formen av finansiering?

Ordinær factoring er en finansierings- og administrasjonstjeneste. Blockfactoring er litt annerledes, og det skal vi se på i denne artikkelen.

En ren finansieringstjeneste

Blockfactoring er en noe forenklet variant av den ordinære factoringtjenesten, og har kun fokus på finansiering. Det vil si at SG Finans ikke overtar administrasjonen av kundefordringene dine, slik vi kan gjøre med vanlig factoring.

Dette er fordi bedriftene som passer godt til blockfactoring selv har gode interne innkrevingsrutiner, og derfor ikke har behov for den administrative tjenesten. Blockfactoring fra SG Finans er et konkurransedyktig alternativ til kassekreditt, og tjenesten anbefales for bedrifter med finansieringsbehov på over 10 millioner kroner.

Les også: 7 fordeler med factoring

Hva er egentlig factoring og hvordan kan det bidra til å påvirke bedriftens likviditet? Sjekk ut videoen under for å få svaret:

Penger på dagen

Dette er en løsning for de større selskapene som ønsker å beholde administrasjonen av kundefordringene internt. I praksis betyr dette at bedriften gir fra seg mindre informasjon til SG Finans, men får de samme finansielle godene som i en vanlig factoringavtale.

På denne måten kan du utnytte fordringsmassen maksimalt, og bedriften kan låne inntil 80 prosent av utestående kundefordringer. I stedet for å vente to–tre måneder for å få inn fordringene, får du pengene kjapt, som igjen bedrer likviditeten og gjør at bedriften kan vokse med kontroll.

Utnytt fordringsmassen med blockfactoring

La oss ta et enkelt eksempel: Du har utestående kundefordringer på NOK 20,0 mill., og valget står mellom å bruke kassekreditt eller blockfactoring. Når du går til banken vurderer de sikkerheten i fordringsmassen din, og gir deg normalt en kassekreditt på NOK 8-10 mill. Om du velger blockfactoring fra SG Finans, vil vi kunne gi deg inntil NOK 16,0 mill. i finansiering på den samme fordringsmassen. Dermed får du utnyttet balansen din langt bedre enn du ville gjort hos en bank, og selvfølgelig til konkurransedyktige vilkår.

Ved å bruke blockfactoringtjenesten vår kan du altså låne 80 prosent av bedriftens til enhver tid utestående fordringsmasse. Dette gir i praksis samme likviditetseffekt som om 80 prosent av omsetningen var kontantsalg.

Oppsummering

  1. Bedriften ivaretar selv alle innkrevingsfunksjoner overfor kundene.
  2. Aldersfordelt saldoliste oversendes etter avtale til SG Finans og danner grunnlaget for finansieringen. Finansieringen utgjør inntil 80 % av sum utestående fordringer.
  3. Kreditten benyttes fritt etter behov.

New Call-to-action

Kategorier: likviditet

Del artikkelen på sosiale medier: