<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det er flere måter du kan forbedre likviditeten i bedriften, men det er ikke alltid så lett å skille mellom de ulike alternativene. Hva er forskjellene, og når passer de ulike tjenestene?

I denne artikkelen skal vi ta for oss tre vanlige løsninger for finansiering av utestående fordringer: factoring, kassekreditt og fakturakjøp. Alle de tre variantene hjelper bedriften din på vei mot bedre likviditet, men er ganske ulike som tjenester. 

Vi starter med tjenestene vi selv tilbyr - factoring og fakturakjøp.

Factoring

Factoring er både en finansiell og administrativ tjeneste. Den finansielle biten består av at factoringselskapet finansierer kundefordringene – som regel med en finansieringsgrad på 80–90 %. En annen klar fordel med factoring er at det gir penger på konto dagen etter at faktura er sendt til kunde, det betyr at brukeren av tjenesten slipper å vente til forfallsdato for å få betalt.

Les også: Hvordan få bedre likviditet med factoring?

Factoringselskapet kan også ta seg av den administrative jobben som er knyttet til kundefordringer, som å følge opp utestående fordringer og føre kundereskontroen. Det er ikke alle bedrifter som har administrasjonsarbeidere tilgjengelig, og dermed kan factoringtjenesten fungere som ekstra arbeidskapasitet.

Factoring passer derfor for firmaer som ønsker å forbedre likviditeten, og i tillegg trenger hjelp med administrasjonsarbeidet. Som regel kreves et visst volum på antall fakturaer for at factoring er den beste løsningen. Dette er fordi du ved høyere volum vil få større positiv effekt på grunn av stordriftsfordeler, lavere priser per transaksjon og faste kostnader i forbindelse med oppstart og drift får relativt mindre betydning.

Fakturakjøp

Denne løsningen ligner noe på factoring, men fungerer mer som en enkeltstående tjeneste. Benytter du fakturakjøp selger du fakturaen til en tilbyder som tar fullt eierskap til fakturaen. Dermed får du penger på konto med én gang og du unngår risikoen med å ikke få betalt.

Administrasjonsdelen som vi nevnte ovenfor er dermed ikke like viktig i fakturakjøp som i factoring. Ja – selskapet som kjøper fakturaen må utføre administrativt arbeid, men det er ikke på vegne av ditt selskap. Utkjøp velges gjerne av selskap som trenger å frigjøre kapital (økt likviditet), forbedre nøkkeltallene i balansen (eksempelvis øke egenkapitalen) og som nevnt, redusere risikoen for tap.

Fakturakjøp kan være en noe mer kostbar tjeneste fordi finansieringsselskapet som kjøper fordringen også tar seg betalt for å overta risikoen. Likvel – dette er en kostnads- og nyttevurdering som selskapet må gjøre selv, og for mange vil fakturakjøp være en lønnsom tjeneste.

Kassekreditt

Denne løsningen fungerer omtrent som et kredittkort, det banken rett og slett gjør er å innvilge en kredittramme slik at driftskontoen kan overtrekkes. Inngår du en kassekredittavtale med banken får du muligheten til å bruke kreditt til å finansiere utestående fordringer ved behov. Det gjør at du slipper å oppleve økonomiske svingninger selv om inntektene og utgiftene kommer på ulike tidspunkt. Banken tar som regel betalt gjennom renter og provisjon.

Kassekreditt er altså en ren finansiell løsning der du må vurdere økonomisk risiko selv, i tillegg til administrasjonsarbeidet.

Les også: Fakturerer du godt nok?

Hva bør du velge?

Selv om vi gjerne skulle gitt deg det, finnes det ingen fasitsvar for hvilken løsning som er best; det kommer helt an på behov.

For noen kan kassekreditt fungere optimalt, og andre kan ha ønsker om å fjerne risiko ved større utestående beløp gjennom å selge fakturaen til en annen aktør.

Det vi kan si er at factoring fungerer mye mer som en komplett tjeneste enn de to andre. Gjennom factoring får du ikke bare økt likviditet, men også rådgivning, tilgang på ekspertise og hjelp til administrasjonsarbeidet. Factoring er også mer tilpasset selskaper med vekst fordi det er enkelt å få tilgang til økt finansiering når omsetning og utestående fordringer øker. Hvis det er områder du føler bedriften trenger hjelp til, kan factoring være en god løsning.

New Call-to-action

Kategorier: Factoring, kassekreditt, fakturakjøp

Del artikkelen på sosiale medier: