<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

1. januar i år trådte den nye forskriften om purregebyr i kraft, og med den har norske bedrifter flere muligheter når de skal kreve inn kundefordringer.

Slik ser den nye forskriften ut

1. Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

Enkelt og greit – satsen på forsinkelsesrenten er 8,50 prosent. Den er altså ikke endret fra forrige gang Finansdepartementet fastsatte den.

2. Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 380 kroner.

Dette vil si at du i stedet for å måtte vente i to uker etter betalingsfristen med å sende purring med tilhørende purregebyr, kan du nå kreve en kompensasjon for inndrivelseskostnader – nemlig 380 kroner.  Standardkompensasjon kan kreves dagen etter forfallsdato på fakturaen, og kreves i stedet for eventuelt purregebyr.

3. Ikrafttredelse mv.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2018. Fra samme tidspunkt ble forskrift 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader opphevet.

Forskriften har altså allerede vært gjeldende flere måneder.

Kan bedre bedriftens kredittstyring


Formålet med forskriften er å ta opp kampen mot forsinket betaling for næringsdrivende og å styrke fordringshavernes rettsstilling ved forsinket betaling. Forskriften gjelder ikke der skyldner er privatperson.

Norske bedrifter vil kunne bruke forskriften til deres fordel, og ikke minst ha muligheten til å bedre kredittstyringen. Dette vil igjen påvirke den daglig driften i form av punktene under:

  • Færre kredittdager (kortere effektiv kredittid)
    Du kan nå starte umiddelbart med å kreve inn fordring og parallelt belaste purregebyr (kompensasjonsgebyr), i stedet for å vente i flere uker før du tillegger gebyr. Dette fremskynder selvfølgelig prosessen, og bidrar til å holde nede den effektive kredittiden.
  • Styrket arbeidskapital
    Ved å kreve inn fordringene kjappere, og få pengene på bok tidligere, styrkes arbeidskapitalen (likviditeten) til bedriften din. 
  • Reduserte utestående fordringer
    Når du tar grep og håndterer kundefordringer tidlig, vil resultatet være at utestående fordringer reduseres kjappere. 

Gratis e-bok: Slik får du bedre likviditet i bedriften

Kategorier: likviditet, fakturering

Del artikkelen på sosiale medier: