<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det finnes mange utfordringer for deg som selger til kunder utenfor Norge og har inntekter i annen valuta. Her er noen tips som kan være til hjelp.

1. Sikre deg mot valutasvingninger

Du er kanskje kjent med situasjonen: Selskapet ditt har en fremtidig salgsinntekt i en utenlandsk valuta, som du ikke vet verdien av. Samtidig betales drifts- og lønnskostnader i norske kroner. Dermed er selskapet sårbare for eventuelle valutasvingninger, som vil påvirke inntektene. For å sikre firmaet mot slike svingninger, anbefaler vi å sikre den fremtidige kursen. Det kalles å kjøpe en terminkontrakt, også kjent som en FX Forward. Alternativt kan du sikre at bedriften har inntekter og kostnader i samme valuta.

LES OGSÅ: Hva er forskjellen på factoring, kassekreditt og fakturakjøp?

2. Benytt kredittforsikring

Å selge til andre marked enn det norske medfører stort sett økt risiko. Du ønsker å stole på at kunden betaler i fremtiden, men det er ikke alltid sikkert. Gjennom en kredittforsikring kan du sikre deg mot manglende betalingsevne eller betalingsvilje hos kunden. En kredittforsikring gir deg også muligheten til å gjennomføre kredittsjekk og informasjonsinnhenting av kunden. Dette er en verdifull tjeneste, som gjør at du kan forsikre deg om at du selger til riktig kunde, at kunden har penger og at du selger til riktig adresse. Når du vet alt dette, er det mye tryggere å inngå en avtale.

Det er også mulig å benytte seg av remburs, som er et nyttig redskap om man selger til ukjente markeder. Remburs er en betinget betalingsbekreftelse, hvor kjøpers bank lover å betale selger for den fakturerte varen når selger har oppfylt visse betingelser.

LES OGSÅ: Fakturerer du godt nok?

3. Følg lokalt lovverk

Hvordan følger du opp en faktura i utlandet, med medfølgende purring, innkreving og rettslige skritt? Den største utfordringen er at lovverket varierer fra land til land – for hva gjelder egentlig? Dessuten kan språk være en barriere ettersom dasau må sende fordringen på riktig språk og til riktig selskap. Her gjelder å holde tunga rett i munnen og benytte gyldig informasjon for det markedet du eksporterer til, men det kan være en fordel å jobbe med en advokat eller en person med juridisk kompetanse i det aktuelle landet.

Skulle en betaling gå til inkasso, anbefaler vi at du tar kontakt med et norsk selskap som spesialiserer seg på utenlandsinkasso.

4. Benytt Incoterms

Incoterms, også kjent som International Commerce Terms eller Internasjonale leveringsbetingelser, er en rekke internasjonale regler for tolking av salgsklausuler. Hvorfor er dette viktig for deg? Jo, ved hjelp av disse reglene kan du regulere hvordan du og kjøper/selger fordeler faktorer som kostnader, transportmiddel, ansvar og risiko.

I kontrakten bør det være nedfelt hvem som har det juridiske ansvaret (risikoen), hvem som forsikrer transporten, og når (tid og sted) leveringen regnes som fullbyrdet. Innovasjon Norge har en hendig guide for hvordan du bruker Incoterms riktig – benytt gjerne denne under arbeidet.

LES OGSÅ: Slik sikrer du kontrollert vekst i bedriften

5. Vær oppmerksom på sanksjoner og tiltak

Enkelte stater, personer og enheter er under sanksjoner og tiltak fra FN og EU. For deg som selger til utlandet, medfører det at du må være oppmerksom på hvem du eksporterer til. Gjeldende sanksjoner og tiltak finner du på regjeringens nettsider.

For mer hjelp og informasjon kan du sjekke ut Eksporthåndboken fra Innovasjon Norge. Der finner du alt fra tollsatser og dokumentasjonskrav til landsider og kontraktsguider. Lykke til!

New Call-to-action

Kategorier: vekst

Del artikkelen på sosiale medier: