<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Norsk økonomi er sterk og mange selskaper går godt. Horisonten ser også lys ut, og nå er det riktig timing for å ta smarte finansielle grep og posisjonere selskapet strategisk.

Posisjoner deg for vekst

Renten er lav og det er enkelt for gode bedrifter å få tilstrekkelig finansiering. Hvis vi likevel skal peke på en risikofaktor, er det en forventet renteøkning i løpet av få måneder.

For å redusere de negative konsekvensene av en renteøkning og sikre nødvendig kapital for videre vekst, er det nå tid for å gjøre gode valg. Konkret betyr dette å slanke balansen, styrke nøkkeltallene og redusere risikoen for dårlige betalere. I denne artikkelen skriver vi om hvordan kan fakturakjøp bidra til å få til dette.

Les også: Komplett guide til bedre likviditet

Optimaliser arbeidskapitalen

Fakturakjøp bidrar til bedre likviditet, større forutsigbarhet og risikoavlastning for bedriften. Finansieringsselskapet kjøper hele kundefordringen, og overtar dermed all kredittrisiko. På denne måten oppnår du en bedre optimalisering av arbeidskapitalen.

Fakturakjøp er en tilsvarende finansieringstjeneste som factoring, men hvor factoring bidrar med finansiering av 80–90 prosent av kundefordringen, betyr fakturakjøp 100 prosent umiddelbar betaling av kundefordringen

Man kan dele opp fakturakjøp i tre elementer: Tilførsel av likviditet, administrasjon av kundefordringene og minimering av kredittrisiko. Utkjøp av faktura skjer umiddelbart etter at varene er solgt. Hvis selskapet bruker den økte kontantbeholdningen til nedbetaling av annen gjeld, vil likviditetsgraden forbedres og egenkapitalandelen økes.

Les også: 6 tegn på at bedriften sliter med dårlig likviditet

Bedriften kan bruke tid på kjernevirksomheten

Skal bedriften din bruke tid på innkreving av kundefordringer? Når du selger fakturaene, går du fra å binde kapital i kundefordringer til å frigjøre midler som muliggjør vekst og investeringer. I tillegg vil det medføre en avlastning av administrasjon ettersom all oppfølging av kundefordringene håndteres av finansieringsselskapet. Dermed får dere tid og ressurser til å bruke på kjernevirksomheten.

Det siste poenget er spesielt viktig hvis bedriften vurderer nyansettelser. Det er ikke alltid du trenger å ansette flere for å kunne vokse, og det trenger heller ikke være den beste måten å vokse på. Fakturakjøp er en måte å sikre kontrollert vekst uten å øke de faste kostnadene.

New Call-to-action

Kategorier: fakturakjøp

Del artikkelen på sosiale medier: