<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når du driver en bedrift, er det viktig å ha kontroll over de ulike datoene og fristene. Vi har tidligere skrevet om datoene du bør merke deg i det første kvartalet. Her kommer datoene du må være klar over i det andre kvartalet, og hvilke frister bedriften må overholde.

April

5. april – A-meldingen for mars

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

10. april – Mva og kompensasjonsmelding

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

10. april – Mva-melding for primærnæringen, levering og betaling

Skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

10. april – Mva-melding for alminnelig næring

Meldingen leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

15. april – Forskuddsskatt upersonlige skatteytere, 2. termin

Fristen for å betale forskuddsskatt for upersonlige skatteytere som aksjeselskap, verdipapirfond og banker.

Mai

7. mai – A-meldingen for april

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn,ytelser og status på alle arbeidsforhold.

15. mai – Arbeidsgiveravgift og skattetrekk, betaling

Fristen for å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Dette gjøres annenhver måned.

15. mai – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere

Fristen for å betale forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

31. mai – Innsending av Næringsrapport skatt

Noen bedrifter kan bruke Næringsrapport skatt, test om din bedrift kan det her.

31. mai – Skattemelding for næringsdrivende

Fristen for å levere selvangivelsen for enkeltpersonforetak.

31. mai – Skattemelding for aksjeselskap

Selvangivelsen for aksjeselskap. Dette er siste frist, med mindre du har søkt om utsettelse. Da kan siste frist bli 30. juni.

Juni

5. juni – A-meldingen for mai

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn,ytelser og status på alle arbeidsforhold.

10. juni – Mva og kompensasjonsmelding

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

10. juni – Mva-melding for primærnæringen, levering og betaling

Skal leveres av næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske som har omsetning over en viss størrelse av avgiftspliktige varer og tjenester.

10. juni – Mva-melding for alminnelig næring

Meldingen leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

30. juni – Fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Siste frist for å levere skattemelding (man må søke om utsettelse for å kunne vente til 30. juni), men kun om selskapet bistås av revisor eller regnskapsfører. I andre tilfeller er fristen 31. mai.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer etter publiseringsdatoen (23. mars 2018) av denne artikkelen og tilhørende helårskalender. Vi oppfordrer bedrifter til å holde seg oppdatert på gjeldene regler og endringer. 

New Call-to-action

Kategorier: økonomiske merkedager

Del artikkelen på sosiale medier: