<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det er viktig å ha kontroll på hvilke frister du må overholde når du driver en bedrift. Og i begynnelsen av året er det alltid noen datoer som ikke må gå i glemmeboka. Vi har tatt en titt på månedene januar, februar og mars i den økonomiske kalenderen*, og på hvilke frister du må huske på.

PS! Ved å trykke på knappen nederst i artikkelen kan du laste ned en fullstendig kalender over hele 2018. 

Januar

5. januar - Innsending av a-melding for desember

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

15. januar - arbeidsgiveravgift og skattetrekk, betaling

Fristen for å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

15. januar - Levering og betaling av oppgjørsliste og utleggstrekk

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn.

Februar

1. februar - årsoppgave til arbeidstakere

Arbeidsgivere må hvert år innen 1. februar gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven.

1. februar - endre mva.meldinger fra to-måneders-termin til årstermin

Dette er søknadsfristen for å få endre mva-meldinger fra to-månederstermin til årstermin. Det er spesielle krav for at dette er mulig, og dem kan du lese mer om her.

5. februar - a-meldingen for januar

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

10. februar - mva og kompensasjonsmelding

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 10. februar er frist for 6. termin.

5. februar - betaling til selvstendig næringsdrivende, levering tredjepartsopplysninger

Betaling til selvstendig næringsdrivende er en ny oppgavetype, det var tidligere en del av lønns- og trekkoppgaven.  

15. februar - betaling forskuddsskatt for upersonlige skatteytere, 1. termin

Forskuddsskatt for aksjeselskaper og andre, denne skatten betales i to terminer, hvor 15. februar er 1. termin.

Mars

5. mars - a-melding for februar

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn,ytelser og status på alle arbeidsforhold.

12. mars - årlig mva-melding for næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner, levering og betaling

Hvis du har mva.-melding i årstermin, er dette fristen for å levere den.

15. mars - arbeidsgiveravgift og skattetrekk, betaling

Fristen for å betale arbeidsgiveravgift og  forskuddstrekk.

15. mars - betaling av forskuddsskatt personlige skattytere

Hvis du driver enkeltpersonforetak, er deltaker i ansvarlig selskap, eller har inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt.

15. mars - Levering og betaling av oppgjørsliste og utleggstrekk

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. 

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer etter publiseringsdatoen (9. jan 2018) av denne artikkelen og tilhørende helårskalender. Vi oppfordrer bedrifter til å holde seg oppdatert på gjeldene regler og endringer. 

New Call-to-action

Kategorier: økonomiske merkedager

Del artikkelen på sosiale medier: