<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Her kommer datoene du må være obs på ut året 2018, altså fra september og ut desember, og hvilke frister bedriften må overholde. Last ned kalenderen i sin helhet for en fullstending oversikt du kan ta med hvor som helst. 

September

5. september – A-meldingen for august

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

15. september – Forskuddsskatt for deltaker i ansvarlig selskap (ANS)

Som deltaker i ansvarlig selskap er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet. Innbetalingen skjer fire ganger per år: innen 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

15. september – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt. Denne betales fire ganger i året: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

17. september – A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)

Dette er fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for september og oktober. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til skatteoppkreveren i den kommunen der den private arbeidsgiveren bor.

17. september – Oppgjørsliste for utleggstrekk

Dette er frist for levering og betaling. Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

17. september – Særavgiftsmelding (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Innleveringsfrist for å levere særavgiftsmelding. Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter.

Oktober

5. oktober – A-meldingen for september

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

10. oktober – Mva-melding for alminnelig næring

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

10. oktober – Mva og kompensasjonsmelding

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin. Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

17. oktober – Skatteoppgjør – siste pulje er klar

Dette er en foreløpig dato, endringer kan forekomme.

18. oktober – Særavgiftsmelding (unntatt elektrisk kraft)

Innleveringsfrist for å levere særavgiftsmelding. Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter.

22. oktober – Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES)

Dette er fristen for levering og betaling.

November

5. november – A-meldingen for oktober

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

12. november – Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Fristen for rapportering for 3. kvartal. Denne skal leveres av næringsdrivende og de offentlige virksomhetene som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

15. november – Forskuddsskatt for deltaker i ansvarlig selskap (ANS)

Som deltaker i ansvarlig selskap er det du som skal betale forskuddsskatten, ikke det ansvarlige selskapet. Innbetalingen skjer fire ganger per år: innen 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

15. november – Oppgjørsliste for utleggstrekk

Dette er frist for levering og betaling. Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

15. november – A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)

Dette er fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for september og oktober. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til skatteoppkreveren i den kommunen der den private arbeidsgiveren bor.

15. november – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt. Denne betales fire ganger i året: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

18. november – Særavgiftsmelding (unntatt NOx)

Innleveringsfrist for å levere særavgiftsmelding. Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter.

Desember

1. desember – Årlig mva-melding og frist for å søke om 2-månedlig termin

Frist om du betaler mva på årstermin. Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du søke til skattekontoret.

1. desember – Rapportere om offentlig støtte

Frist for rapportering om mottatt offentlig støtte

5. desember – A-meldingen for november

Denne må du levere hver måned. A-meldingen skal inneholde opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold.

10. desember – Mva-melding for alminnelig næring

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

10. desember – Mva og kompensasjonsmelding

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin. Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

15. desember – Skattekort

Arbeidsgiver kan bestille elektronisk skattekort.

17. desember – Særavgiftsmelding (unntatt NOx og elektrisk kraft)

Innleveringsfrist for å levere særavgiftsmelding. Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter.

31. desember – Land-for-land-rapportering for store flernasjonale konsern

Dette er fristen for å levere melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt m.v. Konsernspissen skal levere en land-for-land-rapport innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret.

New Call-to-action

Kategorier: økonomiske merkedager

Del artikkelen på sosiale medier: