<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Knut Steinnes som er daglig leder i landets ledende produsent av skreddersydde kofferter og transportkasser til ulike typer utstyr, Rufo AS, forteller om hvordan SG Finans’ factoringtjeneste har hjulpet dem med å oppnå bedre likviditet.

Han er klar på at det er hovedårsaken til at de valgte factoring. Men det er også andre faktorer som gjorde at valget falt på factoring.

– Ved hjelp av SG Finans kan vi fokusere på å opprettholde de gode relasjonene vi har til kundene våre, forteller Knut.

PS! Ved å trykke på knappen nederst i artikkelen kan du laste ned caset om Rufo AS og lese mer om hvorfor valget falt på factoring. Er du usikker på hva factoring egentlig er og hvordan det kan bidra til å påvirke bedriftens likviditet? Sjekk ut videoen under for å få svaret:

– Kunden prioriterte andre kostnader

Ettersom Rufo er et relativt lite selskap, har det å finne kapasitet til å administrere fordringer vært en utfordring. Mangelfull oppfølging av fordringene førte til flere utestående betalinger, og mindre penger på bok.

– Hvis du er leverandør av tjenester som ikke er så veldig kjente, kan det være en utfordring å få kunden til å betale. Dette er fordi kunden prioriterer andre utgifter, som for eksempel strøm, lønn og skatt. Men med factoring står SG Finans for purringen, og vi opplever at regningene blir betalt raskere, sier Knut.

Knut-Steinnes1.png

Selskapet jobber i et marked med høy konkurranse, og er avhengig av å ha midler tilgjengelig til produktutvikling og innovasjon for å kunne holde på den ledende posisjonen.

– Vi investerer mye i teknologi og utvikling; det krever at vi har penger tilgjengelig. Factoring er til god hjelp her – vi får fakturaene finansiert umiddelbart, og det gjør at vi kan konsentrere oss om å utvikle selskapet og produktene våre.

Brukt lignende løsninger før

Selskapet hadde brukt factoringtjenster tidligere, men valgte å benytte seg av SG Finans ettersom de ga dem et veldig godt tilbud.

– For oss var mange av factoringtjenestene der ute ganske like, og derfor ble tilbudet avgjørende for avgjørelsen.

På spørsmål om hva han tror ville skjedd om bedriften ikke hadde inngått et samarbeid med SG Finans er Knut Steinnes tydelig.

– Vi hadde fått dårligere likviditet, og en del av kundene hadde nok ventet enda lengre med å betale om det var vi selv som sendte ut fakturaene.

New Call-to-action

Kategorier: likviditet, Factoring

Del artikkelen på sosiale medier: