<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er det som gjør at du bør velge leasing når du skal gå til anskaffelse av ny lastebil? Og hvorfor bør SG Finans være leverandør av tjenesten?

Hvordan fungerer leasing hos oss?

Hvis du allerede er i kontakt med en leverandør, kan leverandøren søke om leasing for deg hos oss. Du kan også kontakte et av våre regionkontorer direkte, og søke om finansiering på lastebil.  I tillegg har vi kalkulator og digital søknad lett tilgjengelig på våre nettsider sgfinans.no, slik at du kan administrere dette selv. Etter at du eventuelt har fått innvilget finansiering og har akseptert tilbudet, kan du kontakte forhandler og bestille en lastebil innenfor den kredittrammen og de betingelsene som er satt i tilbudet. Vær oppmerksom på at lastebilen først kan overleveres deg etter at finansieringstilbudet er akseptert.

Hos SG Finans kan du få inntil 100 % finansiering. Det er ikke nødvendigvis slik at alle trenger eller skal ha så høy finansieringsgrad.

Hva er fordelene med leasing?

En av fordelene med leasing er at det er enkelt å få tilgang på oppdaterte og moderne kjøretøy med god driftsøkonomi. Det er derfor mange av våre kunder velger leasing.

Når du skal lease lastebil har vi sikkerhet i lastebilen, slik at du vanligvis ikke må stille ekstra sikkerhet, noe som er viktig for mange i transportnæringen.


Personlig oppfølging

Vi har et regionalt nettverk av kontorer hvor du kan få personlig og lokal oppfølging. Våre kundeansvarlige kjenner lokalmarkedet godt, og jobber med dette daglig.

Hvordan oppfølging og dialog vil være, varierer fra kunde til kunde, men vi er fleksible og løsningsorienterte, slik at du som kunde får best mulig oppfølgning av en dedikert kundeansvarlig.

Å ha én person å forholde seg til som kunde, er noe vi ser mange setter stor pris på. Hvis du skulle ha behov for å gjøre endringer underveis, for eksempel om du trenger ny kreditt, så vil din kundeansvarlige hjelpe deg med dette raskt.

Våre kundeansvarlige kan også hjelpe deg med en enkel økonomisk analyse i forbindelse med investeringen. For eksempel, hvor mye du må kjøre inn for å kunne forsvare denne investeringen, altså hvilken kontantstrøm du må ha for å betjene investeringen og det månedlige leiebeløpet.


Trofaste kunder

Vi har jevnt over høy tilfredshet, og innen transportnæringen er vi skikkelig stolte over å ha svært høy tilfredshet. Fra vår årlige kundetilfredshetsmåling viser det seg at tilfredsheten har økt betraktelig de siste årene. Kundene våre trekker frem at vi er enkle å forholde oss til, at vi responderer raskt og at vi er lite byråkratiske.


Løsninger utover leasing

Vi tilbyr mer enn bare leasing. Hos oss får du full oversikt over kundeforholdet ditt gjennom SG Finans’ kundeportal. Det gjør det lettere for deg som kunde å vite hvor og hva du har investert i, og om det finnes muligheter til å gjøre andre investeringer.

Vi tilbyr e-signatur, som gjør at prosessene går mye raskere enn ved bruk av fysiske dokumenter  – du trenger ikke å møte opp personlig for å skrive under en avtale. Det er bare å identifisere seg med bank-id og så signere med den rett etterpå, så er avtalen i boks.

Vi tilbyr også e-tinglysning, digital tinglysning, som bidrar til at prosessen går raskere. Dessuten er e-tinglysningsgebyret lavere fordi det er digitalt.

Alt dette hjelper veldig når du trenger å handle raskt. Vi forsøker hele tiden å forbedre oss slik at vi kan bli enda mer tilgjengelige og enda enklere å forholde seg til.


Leasingkalkulatoren

Et viktig verktøy vi tilbyr er Leasingkalkulatoren, den hjelper deg med å kalkulere leiekostnaden, og så søke om kreditt fra oss.

New Call-to-action

Del artikkelen på sosiale medier: