<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bård Hauge | 25.01.2019

Ta grep om kostnadene

God likviditet er enormt viktig: Det gir bedriften forutsigbarhet og økonomisk handlingsrom. Setter du opp et likviditetsbudsjett, får du et enda bedre bilde over midlene du har tilgjengelig.

Les mer