<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva kan man gjøre for å få bedre likviditet? Det finnes flere løsninger, men i dette innlegg skal vi se på én av dem – factoring.  

Factoring er en finansiell og administrativ tjeneste som gir deg høy finansieringsgrad på kundefordringene og effektiv avlastning av fordringsadministrasjonen. 

Her har vi samlet en rekke fordeler denne finansieringsforman gir:

Høy finansieringsgrad

Hos SG Finans kan du få inntil 90 prosent finansieringsgrad på kundefordringene. Hvis du har behov for økt og fleksibel likviditet, vil dette hjelpe betraktelig.

Hjelper deg med å vokse

Når bedriften strekker seg for å vokse kommer det som regel voksesmerter i form av dårligere likviditet. Det blir rett og slett vanskelig å betale for seg fordi innbetalinger fra kunder ikke overensstemmer med de økte utgiftene i samme periode.

Oversikt over kunder og dårlige betalere 

Ved å la et factoringselskap ta over oppfølgingen av kundefordringene har du dem samlet på ett sted, med profesjonelle som gjør jobben for deg. Dette gir deg oversikt over de gode og dårlige betalerne. Dermed kan du fokusere på andre ting, og nyte godt av oversikten og forutsigbarheten en slik ordning gir.

Les også: Hvordan spare penger med factoring?

Bedre likviditet og færre fordringstap

Factoringselskap er profesjonelle når det kommer til oppfølging av kunder og fordringer, som igjen gir redusert kredittid og færre fordringstap.

Økt kontroll med kontantstrømmen

Factoringselskapet vil bidra med statistikk og betalingshistorikk på dine kunder, slik at du kan budsjettere inntekter og utgifter med større treffsikkerhet. På denne måten reduseres risikoen for negativ arbeidskapital.

Frigjør ressurser

Ved å la factoringselskapet ta over administrasjonen av kundefordringer, vil du kunne frigjøre ressurser internt. Disse frigjorte ressursene kan du så benytte på virksomhetens kjerneoppgaver. Dessuten vil du også redusere kostnader på fakturaadministrasjon fordi factoringselskapet vil stå for dette på dine vegne.

Tilgang på vår spisskompetanse

Hos oss i SG Finans får du tilgang på det vi kan aller best; vi har spisskompetansen vår innen factoring. Dessuten er vi tilgjengelige for deg som kunde, med lokale kontaktpersoner i alle landsdeler.New Call-to-action

Kategorier: likviditet

Del artikkelen på sosiale medier: