<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=125553974781622&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er god likviditet, og hvordan kan du vite om betalingsevnen din er god eller ikke?

Vel, alt er relativt – og det er også tilfellet når det kommer til bedriftsøkonomi. Likevel finnes det enkelte ting du bør være oppmerksom på. Her er seks viktige tegn på at bedriften opplever likviditetsproblemer.

1. Økt kredittid uten fornuftige eller logiske forklaringer

Kredittiden bør være så kort som mulig, og ideelt sett ikke lenger enn antall dager du setter på faktura.

Så hva er en ikke logisk forklaring på økt kredittid?

Eksempelvis kan du oppleve vekst i utestående fordringer uten tilsvarende vekst i omsetning, og det er sjelden et godt tegn for bedriften.

Les også: Komplett guide til bedre likviditet

2. Omløpshastighet på varelageret går ned

Omløpshastigheten viser hvor mange ganger varelageret blir omsatt i løpet av et år. Jo høyere dette tallet er, jo bedre – og jo raskere varelageret omsettes, desto raskere genereres kontanter inn til selskapet. Omløpshastigheten bør du følge med på over tid, og ser du en negativ utvikling her kan det være et signal på at likviditeten ikke er helt der den burde være.

3. Skattetrekkskontoen brukes ikke i forbindelse med lønnsutbetalinger

Dette kan bety at det ikke er tilstrekkelig med kapital til å settes på skattetrekkskontoen. Ikke bare er det et dårlig tegn, men det er heller ikke lovlig. Arbeidsgivere er pliktige til å trekke skatt fra lønn før utbetaling til lønnstakeren. Dette trekket skal gå rett inn på skattetrekkskonto, og kan altså ikke stå på andre konti eller holdes i egen kasse. Innsetting av skattetrekk skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling, og dette er noe du er forpliktet til etter loven.

4. Selskapet har en økning i offentlig gjeld

Du tenker kanskje ikke over det, men hva selskapet velger å betale når, har en del å si for likviditetssituasjonen. Hvis du opplever at viktige avgifter som arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og skattetrekk ikke blir betalt, så er det ganske tydelige tegn på at selskapet sliter, ettersom selv de viktigste avgiftene forblir ubetalt eller utsatt.

5. Økte finanskostnader over tid

Har finanskostnadene økt over tid – og det ikke skjer som følge av økt omsetning eller aktivitet – kan det også være et tegn på dårlig likviditet. Eksempler her er økte forsinkelsesrenter (leverandører får oppgjør for sent), overtrekksrenter (på kassekreditt) og avgitte kontantrabatter til kundene.

Les også: 4 gode tips for bedre likviditet

6. Overtrukket og/eller helt utnyttet kassekreditt

Å benytte seg av kassekreditt er en vanlig måte å finansiere driften på. Men makser du ut kassekreditten eller overtrekker den, kan det gjøre at banken eller långiveren setter begrensninger og unnlater å gi økt kreditt. Banken ser gjerne dette i kombinasjon med svake resultater og pantesikkerhet – og sammen er disse ganske tydelige tegn på at betalingsevnen er lav.

SG Finans har mange kunder i SMB-sjiktet – vi vet hvor mye som må gjøres, og at ting kan gå i glemmeboka. Derfor har vi laget en video med tips til å forbedre forretningsdriften:

SPRING - ta grep om kostnadene

Kategorier: likviditet

Del artikkelen på sosiale medier: